Buradasınız

Başkanlığımız Çalışmaları ve Hedeflerinin Değerlendirildiği, Mevzuatta Yapılan Değişiklik İle Getirilen Yeni Hükümler Konusunda Bilgilendirmenin Yapıldığı Müdürler Toplantısı Gerçekleştirildi.

Başkanlığımız Çalışmaları ve Hedeflerinin Değerlendirildiği, Mevzuatta Yapılan Değişiklik İle Getirilen Yeni Hükümler Konusunda Bilgilendirmenin Yapıldığı Müdürler Toplantısı Gerçekleştirildi.

2017 yılı çalışmalarının analizi ile 2018 yılı hedeflerini belirlemek, mevzuatta yapılan değişiklik ve getirilen yeni hükümler konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla, Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Cemil MÜSEVİTOĞLU’nun Başkanlığında 28 Mart 2018 Çarşamba günü Malmüdürleriyle, 29 Mart 2018 Perşembe günü Vergi Dairesi Müdürleriyle Başkanlığımız Hizmet Binası Eğitim Salonunda değerlendirme toplantıları yapılmıştır.